Regulamin

Ogólne warunki handlowe – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.1Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe  maja zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych      pomiędzy firmą O.B.A. sp. z o.o.  zwaną dalej jako Sprzedawca a klientem zwanym dalej jako Nabywca.            

1.2 Nasza oferta handlowa skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw jak i indywidualnych konsumentów. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorstwem jest  jednostka gospodarcza – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą.

Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.

1.3 Zawarcie umowy  w formie elektronicznej poprzez sklep internetowy o dostarczenie naszych produktów podlega  wyłącznie niniejszym warunkom handlowym, które obowiązują dla umów jak i dostawy produktów, niezależnie od tego czy sami produkujemy czy zlecamy wykonanie produktu.

1.4 Warunki umowy nabywcy nie stają się treścią umowy, także w przypadku jeśli nie odmówimy jednoznaczne  realizacji zamówienia. Rozbieżne ustalenia od naszych ogólnych warunków transakcji  staną się treścią umowy, jeśli potwierdzimy je jednoznacznie.  Tylko w odosobnionych przypadkach indywidualne uzgodnienia z klientem maja pierwszeństwo nad firmowymi ustaleniami regulaminu.

1.5 Zawarcie umowy i komunikacja w celu spełnienia  zobowiązań prawnych między firmą a klientem odbywa się wyłącznie w języku polskim.

1.6 Jesteśmy gotowi zawrzeć umowę z klientem, w przypadku gdy następujące warunki zostały spełnione:

– Wybrane przez klienta produkty są dostępne w naszym asortymencie, przy produkcie, który dopiero będzie produkowany lub musimy zlecić jego wykonanie, klient podał wszystkie informacje, które są niezbędne do wyprodukowania towaru.

– Klient posiada założona elektroniczną skrzynkę pocztowa i podał swój adres e-mail.

– Klient podał adres, na który ma być wysłany rachunek i adres dostawy, adres skrzynki pocztowej nie odpowiada adresowi dostawy.

Jeśli zamówienie składa konsument, jesteśmy gotowi zawrzeć z nim umowę, jeśli są spełnione następujące warunki:

– klientem jest osoba fizyczna, pełnoletnia, nie pozbawiona zdolności do czynności prawnych

– klient zawiera umowę na własny rachunek

- klient zamawia produkty w ilości typowej dla gospodarstwa domowego

2. Informacje o naszych towarach i usługach

2.1 Opis produktów w naszym sklepie internetowym przedstawia jedynie dane konstrukcyjne, jednak nie oznacza gwarancji. Ilustracja towarów oferowanych na sprzedaż są jedynie wzorcowe i nie są treścią umowy.

2.2 Zastrzegamy sobie w prezentacji naszych produktów dane o dostępności produktów, sposobów zapłaty, kosztów wysyłki czy terminu dostawy.

3. Finalizacja umowy

3.1. Klient ma możliwość konfigurować produkty w naszym sklepie internetowym.  Po udanej konfiguracji klient ma możliwość przesłania wiadomości,  jednak nie jest ona wiążąca.

3.2. Po otrzymaniu wiadomości od klienta z skonfigurowanymi produktami przesyłamy klientowi wiadomość e-mail, w którym w szczególności są zawarte istotne cechy towaru i cena. Ta wiadomość e-mail nie stanowi wiążącej oferty, lecz jedynie wezwanie do złożenia u nas zamówienia i zawarcia umowy.

3.3 Nasza wiadomość e-mail zawiera przycisk względnie link z napisem „Kup”. Jeśli klient kliknie na ten przycisk składa tym samym wiążąca ofertę do zakupu towarów, którego treść  wynika z naszego maila i dołączonego dokumentu w formacie pdf w panelu klienta. Klient jest związany swoim zamówieniem do upływu 3 dnia kalendarzowego od momentu złożenia zamówienia.

3.4 Stawiamy do dyspozycji klientowi odpowiednie, skuteczne i dostępne środki techniczne, za pomocą których błędne dane przed złożeniem zamówienia można rozpoznać i skorygować. Przed wysłaniem zamówienia może klient przejrzeć w naszej wiadomości e-mail i w dokumencie pdf swoje dane zamówienia włącznie z konfiguracją zamówienia, klient może przerwać proces zamawiania, w którym nie składa zamówienia a następnie rozpocząć nowa konfigurację produktu z nowym zamówieniem i odpowiednimi danymi.

3.5 Po wysłaniu  zamówienia klient otrzymuje od nas przez wiadomość E-mail potwierdzającą odbiór, wiadomość ta dokumentuje, ze wpłynęło do nas zamówienie od klienta . Tym samym jesteśmy upoważnieni, lecz nie zobowiązani przyjąć  zamówienia klienta.

3.6. Do realizacji umowy dochodzi poprzez  wysłanie wiadomości e-mail, która jest deklaracją przyjęcia i potwierdzenia zamówienia.  Jesteśmy upoważnieni, przyjąć zamówienie w ciągu trzech dni kalendarzowych po złożeniu zamówienia przez klienta. Brak naszej odpowiedzi oznacza nie przyjęcie zamówienia.

3.7 Jeśli przy zamówieniu nie wszystkie z wybranych przedmiotów są dostępne, jesteśmy upoważnieni objaśnić przyjęcie zamówienia jedynie dostępnych towarów. Jeśli stwierdzimy podczas produkcji zamówienia, że jeden z zamówionych przedmiotów nie jest dostępny, informujemy o tym klienta.

4. Treść umowy.

4.1 Poprzez umowę o dostarczeniu zamówienia  jesteśmy zobowiązani przekazać klientowi wyprodukowane przedmioty, których staje się właścicielem.

4.2 Klient jest zobowiązany, zapłacić uzgodnioną cenę jak również -o ile uzgodniono- koszty wysyłki oraz odebrać zamówiony towar.

5. Dostawa

5.1 Dostawa towaru następuje na podany przez klienta adres. Klient jest jedynie zobowiązany określić adres dostawy.

5.2 Jesteśmy zobowiązani zlecić dostarczenie towaru wybranej przez nas firmie kurierskiej, jak również  ustalić według uznania najtańszy sposób dostawy oraz opakowania.

5.3 Wraz z przekazaniem sprzedanego towaru,  ryzyko przypadkowej utraty oraz przypadkowego uszkodzenia przechodzi na klienta. Od przekazania towaru  odpowiedzialność za użytkowanie ponosi klient.

5.4 Do wypełnienia obowiązku dostawy towarów, które są w prawdzie ujęte w zamówieniu, ale są również zdatne do rozdzielenia w ramach poszczególnych umownych postanowień, jesteśmy  upoważnieni, rozesłać towar osobno. Wynikłe dodatkowe koszty dostawy ponosimy my, a nie klient.

5.5 Rozesłanie towaru, który najpierw wyprodukujemy lub zlecimy do wyprodukowania (np. przęsło według parametrów klienta),następuje w przeciągu 45 dni kalendarzowych. Rozesłanie towaru, którego nie musimy produkować ani zlecać do produkcji, ponieważ jest on na stanie(w magazynie), następuje w ciągu siedmiu dni kalendarzowych. Termin zaczyna się każdorazowo wraz z wpłynięciem do nas zamówienia klienta. Przed terminem dostarczenia przedstawiamy klientowi na czas prezentacje towaru który zamówił.

5.6 Jeśli dojdzie do opóźnienia dostawy, klient wyznaczy  odpowiedni termin dodatkowy, który nie może przekroczyć czternastu dni kalendarzowych. Jeśli po upływie terminu dodatkowego, towar nie zostanie dostarczony klient jest upoważniony, odstąpić od umowy, chyba że, na podstawie przepisów prawnych ustalenie dodatkowego terminu jest zbyteczne.

5.7 Jeśli z powodu sił wyższych nie mogliśmy dostarczyć klientowi zawartego w umowie towaru, niezwłocznie informujemy go o tym  oraz jednocześnie powiadamiamy w tej sytuacji o nowym terminie dostawy. Jeśli również w przeciągu nowo wyznaczonego terminu z powodu sił wyższych nie jesteśmy w stanie dostarczyć towaru, jesteśmy upoważnieni, odstąpić od umowy. Ewentualne dokonane wpłaty przez klienta  zostaną zwrócone.

6. Zapłata

6.1 Wszystkie z prezentowanych przez nas towarów oraz podane w potwierdzeniu umowy ceny, są cenami końcowymi, oraz zawierają każdorazowo należne podatki od towarów i usług (VAT) oraz poszczególne części składowe ceny, jednak nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki będą- o ile zostały uzgodnione- oddzielnie doliczone.

6.2 W sklepie internetowym przewidujemy również następujące sposoby płatności: przelewy, pobranie z debetu, płatność za pomocą karty kredytowej. Zastrzegamy sobie podczas procesu zamawiania, nie oferować klientowi wszystkich dostępnych środków płatności.

6.3 Akceptujemy płatność jedynie z konta w obrębie Unii Europejskiej, w żadnym wypadku nie przejmujemy kosztów transakcji pieniężnej.

6.4 Jeśli jesteśmy zobowiązani klientowi do zwrotu, jesteśmy upoważnieni użyć  konta z którego dokonał on wpłaty, o ile nie udostępnił nam żadnego innego konta.

7. Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie własność sprzedanego towaru aż  do całkowitej zapłaty ceny zakupu-oraz koszt wysyłki o ile uzgodniono go w umowie z klientem.

8. Koszt wysyłki

8.1 Klient ponosi koszt przesyłki towaru, chyba ze, uzgodnimy z nim ze to my poniesiemy koszty (np. od określonej wartości towaru).

Poinformujemy Państwa przed złożeniem zamówienia, czy ponosimy koszty przesyłki a jeśli nie to jakie koszty przesyłki lub dodatkowe koszty powstały.

8.2 Konsumentowi przysługuje prawo do odwołania i jeśli klient z niego skorzysta, w szczególności co do formy i terminu, zwracamy klientowi poniesione koszty wysyłki stosownie do prawnych przepisów.

9. Koszty przesyłki zwrotnej

Konsumentowi przysługuje prawo do odwołania i jeśli klient z niego skorzysta, w szczególności co do formy i terminu, klient jest zobowiązany do zwrotu towaru, jeśli towar może być wysłany w paczce ponosimy w tym przypadku koszty przesyłki zwrotnej .

10. Prawo do odwołania

10.1 Klient jako konsument ma prawo przy zawarciu umowy do jej odwołania stosownie do prawnych przepisów.

Pouczenie o prawie do odwołania

Mogą Państwo wypowiedzieć umowę w ciągu 14 dni bez podania przyczyn w formie pisemnej np. list, fax, e-mail lub jeśli Państwa rzecz została dostarczona przed upływem terminu- w formie przesyłki zwrotnej towaru. Termin rozpoczyna się po otrzymaniu tego pouczenia w formie pisemnej , jednakże  nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę (przy powtarzającej się dostawie tego samego rodzaju produktów przed otrzymaniem pierwszej części dostawy) także w przypadku nie spełnienia obowiązku informacji. Odwołanie proszę kierować na adres O.B.A. sp. .z.o.o ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło.

10.2 Prawo do odwołania nie obowiązuje dla  umów na odległość o dostarczenie towaru, który według specyfikacji klienta, został wyprodukowany lub wykonany według indywidualnego zapotrzebowania i na podstawie konstrukcji nie nadaje się do przesyłki zwrotnej.

 

 

11. Prawo klienta przy defektach towaru

Przy defektach towaru obowiązują przepisy prawne, o ile nie ustalono inaczej. Roszczenia o odszkodowanie są ograniczone według  punktu 13 regulaminu; to obowiązuje również dla zbędnych kosztów.

12. Gwarancja

12.1 Gwarantujemy klientowi, że powierzchnia powłoki aluminiowych części profili (małe odlane części aluminiowe)towarów na okres gwarancji są pozbawione defektów przetworzenia.

12.2 Okres gwarancji obejmuje dwanaście lat od momentu, w którym umowa zostaje zrealizowana. Okres gwarancji nie przedłuża się poprzez składanie roszczeń odnośnie usług gwarancyjnych, jak i wymianę wadliwej części towaru lub przez dalsze zbycie towaru.

12.3 Jesteśmy zobowiązani do uregulowania rezultatów gwarancji, o ile szkoda powstała w okresie gwarancji, a  towar lub jego cześć  wykonano z wadliwego materiału,  bądź szkoda ta  jest  wynikiem wadliwej produkcji.

12.4 Zobowiązujemy  się do  uregulowania wyników gwarancji poprzez naprawę lub wymianę wadliwej części. Po upływie okresu gwarancyjnego nie jesteśmy zobowiązani do wykonywania innych usług. Prawo do rezygnacji, zmniejszenia kosztów, roszczeń do odszkodowania nie jest  uzasadnione w gwarancji.  O ile podejmiemy wymianę części , przechodzi ona w momencie wymiany na nasza własność. Wadliwą część towaru klient przesyła na własny koszt i odpowiedzialność  z dołączonym paragonem na podany adres firmy.

12.5 Gwarancja określa roszczenia klienta. Odstąpienie od roszczeń lub dochodzenie roszczeń przesz osoby inne niż klient jest tylko dozwolone, jeśli wyrazi na to zgodę. W takim przypadku klient jest zobligowany do powiadomienia nas pisemnie. Roszczenie do usługi gwarancji  nie obowiązuje w przypadku,  gdy klient nie poinformuje nas o zaistnieniu okoliczności gwarancji w ciągu dwóch miesięcy od momentu wystąpienia przypadku gwarancji.  Do skutecznego dochodzenia roszczeń wymagane jest okazanie dowodu zakupu w postaci paragonu i uszkodzonej części . Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia warunków gwarancji jeśli te dokumenty nie zostaną przedstawione.

12.6 Jesteśmy zobowiązani do przedstawienia   usługi  gwarancyjnej, tylko wtedy  gdy towar w chwili dochodzenia roszczeń zainstalowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

12.7 Nie jesteśmy zobowiązani  do wykonania usługi gwarancji, o ile uszkodzenie towaru zostało spowodowane: a)przez karygodną i wadliwą konserwacje towaru: dla przeglądu technicznego ważna jest  nasza instrukcja użytkowania

12.8 b) przez karygodny i wadliwy montaż lub użytkowanie towaru; przy montażu i użytkowaniu ważny jest  przesłany przez nas techniczny opis produktu i instrukcja obsługi ( szczególnie instrukcja montażu), c)prze inne karygodne i nieodpowiednie użytkowanie towaru; nie zależnie czy przez klienta czy przez osoby trzecie, d)zetknięcie towaru z sola, wodą zawierająca wapno lub podobne środki  rozpuszczające, e)przez siły wyższe  ograniczające  gwarancje nie obowiązuje w tym zakresie, o ile szkoda nie jest skutkiem wymienionym w zdaniu pierwszym, lecz  została spowodowana wadliwym materiałem lub błędnym wykonaniem.

12.9 Konserwacja odbywa się w następujący sposób: czyszczenie jak również impregnacja przynajmniej raz w roku towaru, który jest przedmiotem gwarancji.

13. Tutaj przedstawione postanowienia obowiązują dla umownych i nie objętych umową roszczeń do odszkodowania niezależnie od podstaw prawnych jak i odpowiedzialności cywilnej do odszkodowania  poniesionych wydatków.

14. Inne obowiązki klienta

14.1 Klient ma obowiązek zamontować sam produkt lub zlecić montaż odpowiednim usługodawcom, montaż czy instalacja nie jest naszym ustawowym obowiązkiem.

 

Regulacje umów zawieranych drogą elektroniczną

Poszczególne kroki, które prowadzą, do zawarcia umowy znajdują się w punkcie 3 naszego regulaminu.

Dane zamówienia klienta włącznie z regulaminem zostają zapisane przez nas  po zawarciu umowy do czasu realizacji umowy z klientem.  Klient może dane zamówienia zarchiwizować, w następujący sposób: strona internetowa, która zostaje wyświetlana do zakończenia zamówienia lub klient zapisuje nasz e-mail z potwierdzeniem wpływu zamówienia do naszego sklepu internetowego. Dopóki nasze ogólne warunki handlowe znajdują zastosowanie do czasu zakończenia umowy przez sklep internetowy, są one do pobrania przez klienta na naszej stronie internetowej.

W jaki sposób może klient błędne dane przed złożeniem zamówienia rozpoznać i skorygować zostało przedstawione w punkcie 3.4 naszego regulaminu.

Zawarcie umowy następuję w języku polskim.

 

 

Informacje dla konsumentów wg prawa sprzedaży na odległość

 

Strona umowy jest OBA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle. Działalność jest wpisana do rejestru handlowego.

Prawnym przedstawicielem jest prezes firmy Robert Kołeczek.

Adres firmy brzmi następująco:

OBA Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 108

38-200 Jasło

Telefon: +48 13 491 50 70

NIP: 685-20-73-636

REGON: 371033503

Istotne cechy wykonywanej przez nas usługi zgodnie z umowa są opisane w naszym regulaminie w punkcie 2 oraz w prezentacji towaru i zostają przesłane klientowi przez e-mail. W jaki sposób  dochodzi do zawarcia umowy między firmą a klientem została przedstawione w punkcie 3 regulaminu, w szczególności w punkcie 3.6.

Umowa nie ma minimalnego czasu trwania oraz nie staje się przedmiotem trwającej i regularnie powtarzającej się usługi.

Zastrzegamy sobie zgodnie z punktem 1.6 naszego regulaminu prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.

O całkowita cenie  produktu włącznie z wszystkimi składnikami tak jak i odprowadzonymi podatkami poinformujemy oddzielnie klienta.

Podczas dostawy towaru mogą powstawać dodatkowe koszty wysyłki. Jeśli takie powstają, poinformujemy klienta w terminie przed zakończeniem umowy.

Szczegółowe informacje odnośnie dostawy zostały przedstawione w punkcie 5 naszego regulaminu a odnośnie zapłaty w punkcie 6. Dalszych informacji udzielimy oddzielnie w ciągu realizacji zamówienia.

Klient jako konsument ma prawo przy zawarciu umowy do jej odwołania stosownie do prawnych przepisów wg punktu 11 regulaminu.

Prawo do odwołania nie obowiązuje dla  umów na odległość o dostarczenie towaru, który według specyfikacji klienta został wyprodukowany lub jednoznacznie dla indywidualnego zapotrzebowania wykonany i na podstawie konstrukcji nie nadaje się do przesyłki zwrotnej.

Obsługa klientów odbywa się przez stronę internetowa pl.aludesignonline.com.

Postanowienia końcowe

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia

 

Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.